• (+420) 728 948 479
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Dočasné navýšení limitu pro snížení základu daně o poskytnuté dary

Dočasné navýšení limitu pro snížení základu daně o poskytnuté dary

Na základě novely zákona o daních z příjmů, která nabyla účinnosti začátkem února, dochází k dočasnému navýšení limitu pro odečet darů na vyjmenované účely od základu daně, a to až do výše 30%.

Navýšení platí v případě fyzických osob pro zdaňovací období let 2020 a 2021 a u právnických osob pro zdaňovací období, která skončila v období od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022.

Pokud poplatník podal daňové přiznání za příslušné zdaňovací období již před účinností novely, může si snížit základ daně podle těchto nových pravidel prostřednictvím dodatečného daňového přiznání. Možnost podání dodatečného přiznání z tohoto důvodu je však časově omezená jen do konce března 2021.

Od základu daně lze samozřejmě odečíst pouze dary, které splňují všechny podmínky dle zákona o daních z příjmů. Dále připomínáme, že pokud poplatník uplatnil podle přechodného ustanovení tzv. daňového balíčku nepeněžité dary poskytnuté v souvislosti s výskytem koronaviru od 1. 3. 2020 do 31. 12. 2020 jako daňový náklad, nemůže o tyto dary zároveň snížit základ daně ve smyslu výše uvedeného. Pokud však hodnota darů poskytnutých poplatníkem v daném období na vyjmenované účely byla vyšší než zmíněných 30 % jeho základu daně, mohou se tyto odečty vzájemně doplnit.

Výklady spojené s otázkami vyvolanými daňovým balíčkem

GFŘ začalo na internetových stránkách zveřejňovat výklady spojené s otázkami vyvolanými daňovým balíčkem a dalšími daňovými změnami. Odpovědi na dotazy Komory daňových poradců související s daňovými změnami v oblasti majetku lze nalézt zde.

Uplatňování DPH u kompenzace za nespotřebovaný materiál

Na Koordinačním výboru Finanční správy a Komory daňových poradců byl projednán příspěvek, jehož cílem je vyjasnění a sjednocení výkladu ve věci uplatnění DPH v situaci, kdy je poskytnuta kompenzace ze strany zákazníka za nespotřebovaný materiál, který zůstal na skladě u dodavatele při ukončení výrobního procesu.

Podle názoru GFŘ je kompenzace úplatou za poskytnutí služby likvidace zásob podle obecného pravidla pro poskytování služeb, přičemž nezáleží, jakým způsobem bude likvidace provedena (zda formou prodeje nebo fyzickou likvidací). GFŘ má za to, že likvidace takových zásob může nastat nejen formou faktické likvidace, ale i formou prodeje nespotřebovaných zásob s tím, že je dodavateli poskytnuta finanční kompenzace do výše pořizovací hodnoty zásob.

Prominutí DPH u respirátorů

Ministerstvo financí zveřejnilo ve Finančním zpravodaji č. 8/2021 a č. 16/2021 rozhodnutí o prominutí DPH při dodání filtračních masek a respirátorů, vymezených v těchto rozhodnutích. Prominutí DPH se týká plnění, u kterých v období od 3. 2. 2021 do 3. 4. 2021, resp. od 4. 4. 2021 do 3. 6. 2021 došlo k uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí úplaty vznikla povinnost přiznat daň z přijaté částky v souvislosti s dodáním tohoto zboží. Nárok na odpočet související daně na vstupu zůstává plátci daně zachován.

Prominutí daně se nevztahuje např.na dovoz masek a respirátorů nebo jejich pořízení z jiného členského státu EU.

Kontakty na daňový tým KŠB:
tel. č.:      224 103 316

Ema Conevová - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Jan Černohouz - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Simona Hornochová - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Alena Jurič - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Lucie Kretková - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Helena Navrátilová - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Česká asociace franchisingu

ČESKÁ ASOCIACE FRANCHISINGU (ČAF) je nezisková profesní organizace sdružující na národní úrovni poskytovatele franchisingu – franchisory a odborníky z oblasti práva a poradenství zaměřující se na problematiku franchisingu. ČAF vznikla v roce 1993 a jejími členy jsou jak velké a známé mezinárodní značky, tak i menší tuzemské franchisové systémy.

Kontakt

Česká asociace franchisingu, z.s.
Těšnov 5, 110 00 Praha 1

 (+420) 728 948 479
 caf@czech-franchise.cz

IČ: 49625811

Copyright © 2024 Česká asociace franchisingu