• (+420) 728 948 479
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Daňové aktuality v praxi

Daňové aktuality v praxi

ZRUŠENÍ SUPERHRUBÉ MZDY A DVĚ SAZBY DANĚ FYZICKÝCH OSOB 15 A 23%.

Zrušení tzv. superhrubé mzdy bylo prezentováno jako výrazné snížení daní. To ovšem platí jen u zaměstnanců, zejména u těch, kteří se výší své mzdy řadí mezi tzv. střední třídu. Dřívější sazba daně odpovídající cca 20,1 % se jim od 1. ledna 2021 snížila na 15 %. Zároveň však byla zavedena druhá sazba daně 23 %. Uplatní se u té části celkového základu daně, která přesahuje 1,7 mil. Kč ročně (tedy nad cca 142 tis. měsíčně). Na rozdíl od předchozího 7% solidárního zvýšení se tato druhá sazba vztahuje i na příjmy z nájmu, příjmy z kapitálového majetku a ostatní příjmy, pokud nejsou zdaňované srážkovou daní nebo v rámci samostatného základu daně.

Tyto druhy příjmů byly dosud zdaňovány sazbou 15 % bez ohledu na jejich výši. Pronajímatelům, osobám obchodujícím s investičními nástroji a dalším poplatníkům s těmito příjmy, jejichž celkový roční základ daně (včetně případných příjmů ze zaměstnání nebo zisku z podnikání) přesahuje 1,7 mil. Kč, se tedy daně naopak výrazně zvýšily.

ZMĚNY V ODČITATELNÝCH ČÁSTKÁCH U FYZICKÝCH OSOB

V návaznosti na zvýšení minimální mzdy se zvýšila i maximální částka tzv. školkovného na 15 200 Kč. Nízkopříjmovým poplatníkům, kteří chtějí čerpat daňový bonus na dítě, se zvýšila povinná minimální hranice ročního příjmu ze závislé činnosti nebo z podnikání na 91 200 Kč (7 600 Kč za měsíc). Novela přináší výhodu pro poplatníky se čtyřmi a více dětmi, jelikož výše daňového bonusu již není limitována (maximální částka daňového bonusu 60 300 Kč byla zrušena).

Po dlouhých politických debatách byla zvýšena i roční sleva na dani, která nově činí 27 840 Kč na poplatníka a příští rok se zvýší o další tři tisíce. Daňová zvýhodnění na děti a manželku/manžela se nemění.

STRAVOVACÍ PAUŠÁL

Začala platit možnost poskytovat zaměstnancům místo stravenek (nebo závodní jídelny) peněžitý příspěvek na stravování („stravovací paušál“).

Pokud zaměstnavatel zvolí tuto formu příspěvku, je dobré si uvědomit několik detailů. Daňový režim je zde nastavený jinak než v případě stravenek, „daňová výhoda“ je limitována u zaměstnance (v případě stravenek je naopak omezena uznatelnost nákladů u zaměstnavatele). Pokud by tedy (omylem) v některém dni nebyly splněny podmínky nebo byla překročena maximální částka, která je osvobozená od zdanění (aktuálně 75,60 Kč), bude třeba odvést nejen daň z příjmů fyzických osob (15/23 %), ale i sociální a zdravotní pojištění na straně zaměstnance i zaměstnavatele (44,8 %).

Stravovací paušál, který je osvobozený od zdanění, je navázaný na „směnu“ – nebude jej tedy zřejmě možné využít u jednatelů, společníků nebo zaměstnanců s flexibilní pracovní dobou, také v dohodách o provedení práce nebývají běžně sjednány směny a podobně. Zároveň přetrvává odborný spor o tom, zda může být stravovací paušál předmětem soudního výkonu rozhodnutí nebo exekuce – právní názor ministerstva financí se zde liší od závěrů jiných odborníků. Výsledek do této rozepře patrně přinese až první soudní spor.


Česká asociace franchisingu

ČESKÁ ASOCIACE FRANCHISINGU (ČAF) je nezisková profesní organizace sdružující na národní úrovni poskytovatele franchisingu – franchisory a odborníky z oblasti práva a poradenství zaměřující se na problematiku franchisingu. ČAF vznikla v roce 1993 a jejími členy jsou jak velké a známé mezinárodní značky, tak i menší tuzemské franchisové systémy.

Kontakt

Česká asociace franchisingu, z.s.
Těšnov 5, 110 00 Praha 1

 (+420) 728 948 479
 caf@czech-franchise.cz

IČ: 49625811

Copyright © 2024 Česká asociace franchisingu