• (+420) 728 948 479
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Změny v době trvání smluv o poskytování služeb elektronických komunikací

Změny v době trvání smluv o poskytování služeb elektronických komunikací

Neméně zajímavou novinkou od 1. 1. 2022 je omezení zavedené novelou zákona o elektronických komunikacích, podle kterého smlouva týkající se vybraných služeb elektronických komunikací uzavřená se spotřebitelem na dobu určitou nesmí přesáhnout 24 měsíců, jinak se považuje za smlouvu na dobu neurčitou (takové omezení by se neuplatnilo jen v případě sjednaného delšího splátkového plnění v souvislosti se smlouvou o zavedení fyzického připojení). Snahou je tedy ochránit spotřebitele úpravou maximální doby trvání jejich smluvního závazku, případně podřízení jejich smlouvy obecné možnosti výpovědi na základě (fikce) sjednání doby neurčité.

Nová právní úprava jde s ochranou ale ještě dále, když sice nevylučuje možnost automatické obnovy smlouvy po uplynutí sjednané doby za týchž podmínek o tutéž dobu, v takovém případě však musí mít účastník právo vypovědět smlouvu s nejvýše jednoměsíční výpovědní dobou. Poskytovatel je navíc povinen účastníka nejméně 1 měsíc předem srozumitelně informovat o jeho právu smlouvu vypovědět.

----------------------------------------

V případě jakýchkoliv dotazů, prosím, neváhejte kontaktovat kteréhokoliv daňového poradce na níže uvedených e-mailových adresách:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

nebo na telefonním čísle: (+420) 224 103 316.


Česká asociace franchisingu

ČESKÁ ASOCIACE FRANCHISINGU (ČAF) je nezisková profesní organizace sdružující na národní úrovni poskytovatele franchisingu – franchisory a odborníky z oblasti práva a poradenství zaměřující se na problematiku franchisingu. ČAF vznikla v roce 1993 a jejími členy jsou jak velké a známé mezinárodní značky, tak i menší tuzemské franchisové systémy.

Kontakt

Česká asociace franchisingu, z.s.

Těšnov 5, 110 00 Praha 1

 (+420) 728 948 479

 caf@czech-franchise.cz

Copyright © 2023 Česká asociace franchisingu