• (+420) 728 948 479
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav

IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav
  •    Na Stráži 1306/5, 180 00 Praha 8
  •    www.ipmediace.cz
  •    +420 283 843 130
  •    +420 602 331 905

Ceska asociace franchisingu

Společnost je členem
České asociace franchisingu

Mediace jako rychlý a efektivní způsob řešení sporů v oblasti franchisingového podnikání

IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, je neziskovou organizací, která organizačně a technicky podporuje provádění mediací v oblasti franchisingu prostřednictvím proškolených mediátorů, zprostředkovává zájemcům o činnost mediátora odborné znalosti v této oblasti a  vede seznam kvalifikovaných IP mediátorů, kteří jsou schopni řešit náročné spory v oblasti ochrany duševního vlastnictví a franchisingového podnikání. 

Mediace je metodou rychlého a kultivovaného mimosoudního řešení konfliktů za asistence třetí neutrální strany, která vede jednání sporných stran k tvorbě vzájemně přijatelné dohody. Jedná se o neformální proces řešení konfliktů, ve kterém jsou obě strany přítomny dobrovolně. Jejím cílem je jasně formulovaná, srozumitelná a prakticky uskutečnitelná dohoda, na jejíž podobě se podílejí všichni účastníci mediačního procesu. Úspěšnost řešení konfliktních případů je velmi vysoká, podle světových statistik zhruba 75%. 

Mediace se s úspěchem využívají ve všech vyspělých zemích Evropy i USA či Austrálie. V případě franchisingového podnikání jde obvykle o urovnávání vysoce odborných neshod a sporů, které vznikají ve vztahu k provozování franchisingového konceptu mezi franchisory navzájem, mezi franchisory a franchisanty, nebo ve vztahu k jejich zaměstnancům či obchodním partnerům. IP mediační centrum Praha doporučí vhodného mediátora, který je odborně proškolen se zvláštní specializací na franchising, případně si ho strany mohou vybrat sami ze seznamu proškolených IP mediátorů. 

Mezi hlavní výhody mediace patří skutečnost, že ponechává účastníkům kontrolu nad procesem řešení konfliktu a podobou konečného výsledku, je časově a ekonomicky úsporná, probíhá bez dlouhých čekacích lhůt a zbytečných finančních nákladů, snižuje napětí, s kterým přicházejí účastníci k mediátorovi, a nevytváří ovzduší napětí, ale prostor pro případnou budoucí spolupráci a zejména uchovává důvěrné informace, včetně know-how a obchodního tajemství, pouze mezi účastníky a mediátorem. 

Zakladatelem je společnost JUDr. David KARABEC, s.r.o., řádný člen České asociace franchisingu, která je specializovanou konzultační, poradenskou a vzdělávací společností se zaměřením na ochranu autorských a průmyslových práv, know-how, obchodní tajemství, licence, nekalou soutěž a franchising, jehož vizí je, že mimosoudní řešení sporů prostřednictvím mediací by se mělo stát pevnou součástí kultury řešení sporných situací při franchisingovém podnikání. 

IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav
Na Stráži 1306/5, 180 00 Praha 8
Tel.: +420 283 843 130; Mobil: +420 602 331 905
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.ipmediace.cz

Skupina: Advokáti - řádní členové
Druh činnosti: Neuvedeno

Česká asociace franchisingu

ČESKÁ ASOCIACE FRANCHISINGU (ČAF) je nezisková profesní organizace sdružující na národní úrovni poskytovatele franchisingu – franchisory a odborníky z oblasti práva a poradenství zaměřující se na problematiku franchisingu. ČAF vznikla v roce 1993 a jejími členy jsou jak velké a známé mezinárodní značky, tak i menší tuzemské franchisové systémy.

Kontakt

Česká asociace franchisingu, z.s.

Těšnov 5, 110 00 Praha 1

 (+420) 728 948 479

 caf@czech-franchise.cz

Copyright © 2023 Česká asociace franchisingu