• (+420) 728 948 479
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Pozvánka na členskou schůzi České asociace franchisingu, z. s. dne 7. 4. 2022

Pozvánka na členskou schůzi České asociace franchisingu, z. s. dne 7. 4. 2022

Vážení členové České asociace franchisingu,

dovolujeme si vás pozvat na členskou schůzi České asociace franchisingu, z. s., IČO 49625811, se sídlem Praha 1, Nové Město, Těšnov 5, PSČ 110 00, zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. L 5547 (dále jen „ČAF“), v souladu se Stanovami České asociace franchisingu („Stanovy“) a s ustanovením § 19 zákona č. 191/2020 Sbírky zákonů (tzv. Lex covid justice), která se bude konat dne

7. dubna 2022 v 9.00 hodin on-line

(ve formě telekonference, se vzdáleným připojením, s využitím technických prostředků).

Program schůze:

od 8.45: registrace účastníků
9.00: přivítání prezidentem ČAF Janem Gondou
9.10: ověření usnášeníschopnosti členské schůze
9:15: zahájení s následujícím pořadem jednání:

 1. Volba orgánů členské schůze
 2. Zpráva o činnosti České asociace franchisingu za rok 2021
 3. Hospodaření České asociace franchisingu za rok 2021
 4. Zpráva dozorčí rady za rok 2021
 5. Plán činnosti a rozpočet České asociace franchisingu pro rok 2022
 6. Změna stanov České asociace franchisingu
 7. Schválení čestného členství
 8. Diskuse
 9. Přijetí usnesení a závěr

Každý člen České asociace franchisingu bude mít možnost účastnit se členské schůze vzdáleným připojením. Za tímto účelem musí mít každý člen:

 • Osobní počítač (nebo srovnatelné zařízení jako je iPad, mobilní telefon apod.) nakonfigurovaný pro přístup k internetu a vybavený zvukovým a mikrofonním systémem;
 • Stabilní připojení k internetu.

Podrobné technické pokyny pro přístup k členské schůzi budou členům zaslány e-mailem nejméně 5 dnů před datem konání členské schůze.

Každému řádnému členovi České asociace franchisingu náleží, v souladu s příslušným ustanovením Stanov, jeden hlas.

Každý člen České asociace franchisingu může být na členské schůzi zastoupen jiným členem České asociace franchisingu na základě písemné plné moci.

Za účelem lepší organizace, s ohledem na to, že členská schůze se bude konat ve vzdáleném připojení, žádáme členy o zaslání plné moci alespoň 5 dnů před konáním členské schůze.

Prosím, potvrďte svoji účast e-mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) na uvedený kontakt co nejdříve, nejpozději do 1. 4. 2022.

Pokud se schůze nemůžete zúčastnit a jste řádný člen ČAF, prosíme o zmocnění jiného řádného člena ČAF.

Těšíme se na Vaši účast a na setkání s Vámi.

Jan Gonda, prezident
Šimon Mastný, člen správní rady
Jiří Lošťák, člen správní rady


Česká asociace franchisingu

ČESKÁ ASOCIACE FRANCHISINGU (ČAF) je nezisková profesní organizace sdružující na národní úrovni poskytovatele franchisingu – franchisory a odborníky z oblasti práva a poradenství zaměřující se na problematiku franchisingu. ČAF vznikla v roce 1993 a jejími členy jsou jak velké a známé mezinárodní značky, tak i menší tuzemské franchisové systémy.

Kontakt

Česká asociace franchisingu, z.s.
Těšnov 5, 110 00 Praha 1

 (+420) 728 948 479
 caf@czech-franchise.cz

IČ: 49625811

Copyright © 2024 Česká asociace franchisingu