• (+420) 728 948 479
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Zásadní novinky v elektronické komunikaci účinné od 1. 1. 2022

Zásadní novinky v elektronické komunikaci účinné od 1. 1. 2022

Trh elektronických komunikací je velmi dynamický a stávající právní úprava byla v mnoha aspektech zastaralá. První lednový den však nabyly účinnosti dvě významné novely zákonů z této oblasti. Níže připojujeme stručné shrnutí několika zásadních novinek z této oblasti.

Fikce doručení i v komunikaci mezi soukromými osobami datovou schránkou

Od 1. 1. 2022 se na základě novely zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů uplatňuje tzv. fikce doručení 10. dnem po dodání dokumentu do datové schránky i na zprávy doručované mezi soukromými osobami. Doposud tato fikce platila pouze u zpráv doručovaných soudy, úřady nebo jinými orgány veřejné moci. Na dokumenty doručované soukromými osobami se žádná fikce neuplatňovala, což se nyní mění. Pokud se oprávněná osoba do datové schránky nepřihlásí, bude zpráva považována za doručenou 10. dnem ode dne jejího dodání do datové schránky.

Toto pravidlo bude stejné pro všechny osoby s datovou schránkou, které si nezablokovaly možnost dodávání dokumentů z datové schránky soukromých osob. Bude se tedy uplatňovat na všechny – nepodnikatele, podnikatele, fyzické osoby i právnické osoby. Prakticky to znamená, že pokud byla například smluvně dohodnuta splatnost faktury do 30 dnů od jejího doručení a dodavatel fakturu zašle datovou schránkou, pak se bude faktura považovat za doručnou dnem přihlášení oprávněné osoby do datové schránky, avšak nejpozději 10. dnem po dodání zprávy do datové schránky. Od následujícího pak počne běžet lhůta pro splatnost faktury a po uplynutí 30 dnů bude nastávat prodlení objednatele. Osoby s datovou schránou by se proto do ní měly pravidelně každých 10 dnů přihlašovat.

V roce 2023 nás pak bude čekat další novinka. Nepodnikajícím fyzickým osobám, pokud se přihlásí do Národního bodu pro identifikaci a autentizaci, budou automaticky zřizovány datové schránky.

V případě jakýchkoliv dotazů, prosím, neváhejte kontaktovat kteréhokoliv daňového poradce na níže uvedených e-mailových adresách:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

nebo na telefonním čísle: (+420) 224 103 316.


Česká asociace franchisingu

ČESKÁ ASOCIACE FRANCHISINGU (ČAF) je nezisková profesní organizace sdružující na národní úrovni poskytovatele franchisingu – franchisory a odborníky z oblasti práva a poradenství zaměřující se na problematiku franchisingu. ČAF vznikla v roce 1993 a jejími členy jsou jak velké a známé mezinárodní značky, tak i menší tuzemské franchisové systémy.

Kontakt

Česká asociace franchisingu, z.s.
Těšnov 5, 110 00 Praha 1

 (+420) 728 948 479
 caf@czech-franchise.cz

IČ: 49625811

Copyright © 2024 Česká asociace franchisingu