• (+420) 728 948 479
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Prodloužení kompenzačního bonusu na rok 2022

Prodloužení kompenzačního bonusu na rok 2022

Senát schválil prodloužení kompenzačního bonusu pro OSVČ, společníky dvoučlenných či rodinných s.r.o. a tzv. dohodáře. Pokud splní podmínky, budou moci čerpat bonus za období od 22. listopadu do 31. ledna 2022. Srovnávacím obdobím tentokrát bude období 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v rámci rozhodného období (1. června 2021–31. října 2021).

Nově se kompenzační bonus zvyšuje na částku max. 1.000 Kč za den. Ne každý však dosáhne na denní bonus v maximální výši. Částka je limitována tím, o kolik přesáhne průměrná měsíční výše příjmů žadatele, které realizoval před „covidovými opatřeními“, jeho příjmy po těchto opatřeních. Bonus pro dohodáře zůstane paušální ve výši 500 Kč za den.

Nárok na kompenzační bonus je opět vázán na splnění několika podmínek, mezi které patří např. propad tržeb alespoň o 30 % nebo skutečnost, že z významně dotčené činnosti, u kterých se propad tržeb počítá, pochází většina příjmů OSVČ.

O kompenzační bonus nemůže žádat např.:
- společník s.r.o., která je v úpadku nebo v likvidaci,
- společník s.r.o., která je nespolehlivým plátcem či nespolehlivou osobou dle zákona o dani z přidané hodnoty,
- OSVČ, která je českým daňovým nerezidentem a 90 % jejích celosvětových příjmů není z České republiky,
- společník s.r.o., jejíž obrat za dvě skončené zdaňovací období bezprostředně předcházející bonusovému období překročil částku 120 tis. Kč a která je daňovým rezidentem státu mimo EU a EHP,
- dohodář, který nebyl alespoň 3 měsíce účasten nemocenského pojištění.

Podmínky podání žádosti a výplaty kompenzačního bonusu zůstávají stejné jako při čerpání kompenzačního bonusu za rok 2021. Žádost za uvedené bonusové období bude možné podat od ledna 2022.

V případě jakýchkoliv dotazů vyvstalých v souvislosti s Daňovými novinkami, prosím, neváhejte kontaktovat kteréhokoliv daňového poradce na níže uvedených e-mailových adresách

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

nebo na telefonním čísle: (+420) 224 103 316.


Česká asociace franchisingu

ČESKÁ ASOCIACE FRANCHISINGU (ČAF) je nezisková profesní organizace sdružující na národní úrovni poskytovatele franchisingu – franchisory a odborníky z oblasti práva a poradenství zaměřující se na problematiku franchisingu. ČAF vznikla v roce 1993 a jejími členy jsou jak velké a známé mezinárodní značky, tak i menší tuzemské franchisové systémy.

Kontakt

Česká asociace franchisingu, z.s.
Těšnov 5, 110 00 Praha 1

 (+420) 728 948 479
 caf@czech-franchise.cz

IČ: 49625811

Copyright © 2024 Česká asociace franchisingu