• (+420) 728 948 479
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Paušální daň v roce 2021 a 2022

Paušální daň v roce 2021 a 2022

Pro připomenutí, podnikatel je poplatníkem v paušálním režimu, pokud splnil zákonné podmínky a do 10. ledna podal správci daně oznámení o vstupu do paušálního režimu. Jestliže v roce 2021 splnil všechny podmínky dané zákonem o daních z příjmů (nepřekročil příjmy ze samostatné činnosti 1 mil. Kč, neměl jiné druhy příjmů v součtu za rok vyšší než 15 tis. Kč, neměl příjmy ze závislé činnosti, nestal se plátcem DPH apod.), bude se jeho daň rovnat paušální dani a nebude muset podat daňové přiznání ani přehledy o příjmech a výdajích pro sociální správu a zdravotní pojišťovnu.

Všichni poplatníci, kteří vstoupili do režimu paušální daně, by si tedy před skončením roku měli vyhodnotit, jestli uvedené podmínky tohoto režimu splní (nebo splnit chtějí), a tedy zaplacená paušální daň pro ně bude daň konečná. Zrádné mohou být například příjmy z nájmu nebo nějaký nárazový příjem z prodeje majetku, podílových listů a podobně, pokud není od daně osvobozený.

Pokud poplatník uvedené podmínky v roce 2021 porušil, zůstává sice v paušálním režimu, ale svoji daň a pojistné stanoví na základě skutečných příjmů. Musí také podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob i přehledy o příjmech a výdajích (a daň i pojistné případně doplatit). Zároveň musí porušení podmínek oznámit správci daně do 15 dnů ode dne zjištění.

Někteří poplatníci pravděpodobně zjistí, že jejich rozhodnutí vstoupit do režimu paušální daně bylo unáhlené. Pokud si přejí z paušálního režimu vystoupit a daň počítat běžným způsobem, musí to nejpozději do 10. ledna 2022 oznámit správci daně, jinak v paušálním režimu zůstanou i další rok.

V roce 2022 se paušální daň zvyšuje na 5.994 Kč (3.267 Kč na důchodové pojištění, 2.627 Kč na zdravotní pojištění a 100 Kč na daň z příjmů), což celkem představuje 71.928 Kč za rok.

V případě jakýchkoliv dotazů vyvstalých v souvislosti s Daňovými novinkami, prosím, neváhejte kontaktovat kteréhokoliv daňového poradce na níže uvedených e-mailových adresách

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

nebo na telefonním čísle: (+420) 224 103 316.


Česká asociace franchisingu

ČESKÁ ASOCIACE FRANCHISINGU (ČAF) je nezisková profesní organizace sdružující na národní úrovni poskytovatele franchisingu – franchisory a odborníky z oblasti práva a poradenství zaměřující se na problematiku franchisingu. ČAF vznikla v roce 1993 a jejími členy jsou jak velké a známé mezinárodní značky, tak i menší tuzemské franchisové systémy.

Kontakt

Česká asociace franchisingu, z.s.
Těšnov 5, 110 00 Praha 1

 (+420) 728 948 479
 caf@czech-franchise.cz

IČ: 49625811

Copyright © 2024 Česká asociace franchisingu