konference FRANCHISING FORUM 2015 - Interní a externí komunikace ve franchisingu

Datum: 
Středa, 30. Září 2015 (All day)

Česká asociace franchisingu ve spolupráci s Česko – německou obchodní a průmyslovou komorou a Německou franchisovou asociací pořádá již 13. ročník výroční konference FRANCHISING FORUM 2015.

Téma: Interní a externí komunikace ve franchisingu

Kdy: ve středu 30. září 2015

Kde: Konferenční prostory v budově OKsystem, Na Pankráci 125, Praha 4 ( v blízkosti metra "C" Pankrác)

Program konference (bude průběžně aktualizován):

Registrace účastníků od 8,30 hod.

09.00 -09.15 Úvodní slovo a přivítání účastníků
  Vývoj franchisingu v ČR, trendy a zajímavosti
  Ing. Lubomír Milek, viceprezident ČAF
  Role, úkoly a cíle ČAF
  Soutěž Franchisa roku
  Ing. Petra Ritschelová, výkonná ředitelka ČAF
09.15 - 09.45 Franchising v Německu
  Interní komunikace ve franchisové síti
 

Torben Leif Brodersen, výkonný ředitel Německé franchisové asociace

09.45 - 10.00

 Interkulturní komunikace v česko-německých obchodních vztazích

 
Peter Hrbik, Česko-německá obchodní a průmyslová komora
10.00 - 10.15

Komunikace nových zahraničních franchisových systémů se zájemci o master-franchisové licence a franchisové licence při vstupu na český trh

  Ing. Aleš Tulpa, mezinárodní franchisový poradce AVEX systems
10.15- 10.30

 Web 3.0

 

Jakub Pacanda, Founder & CEO SMART BUZZ

10.30 - 10.45

Přestávka na kávu

10.45 - 11.45

Panelová diskuse na téma Interní komunikace se zástupci franchisových konceptů

  BENU lékárna, Mgr. Michaela Giblová, franchisová manažerka
  BrokerPOINT, Radim Štantejský, manažer projektu BrokerPOINT
  EXTÉRIA, Bc. Miloslav Ramach, jednatel
  POTREFENÁ HUSA /STAROPRAMEN, Jan Trochta, franchisový manažer
  Moderuje RNDr. Jiří Lošťák, franchisový poradce
11.45 - 12.00

Kvalitní informační systém je nutností pro fungování franchisové sítě

  Hynek Pášma, Smart software
12.00 - 12.15

Jak funguje Rada franchisantů v mezinárodním konceptu

  Ing. Lubomír Milek, generální ředitel CENTURY21
12.15 - 12.30

Jak o své franšíze vědět víc než byste čekali pomocí systému edfis a účetní sítě KODAP

 

Ing. Martina Řeháková, Sales Manager CZ/SK eurodata, David Blecha, IT Manager KODAP a Ing. Vlastimil Sojka, daňový poradce KODAP

12.30 - 13.00

Compliance programy ve společnosti (nastavení procesů v souladu s právem)

  Mgr. Patrik Bureš, LL.M., jednatel LYDON WELLS CMS
13.00 - 14.00

Oběd a networkingové setkání účastníků konference

14.00 - 14.15

Komunikace - řízení obchodních aktivit vedoucích ke zvýšení výkonu sítě

  Ing. Jiří Štegl, MBA Motherboard – Consulting for Management and Business Excellence
14.15 - 14.30

Jak uspět v interní komunikaci

- proč a jak začít s interní komunikací

- hlavní zásady interní komunikace

- využití nových médií v interní komunikaci

 

Ing. Petra Cempírková, konzultantka pro interní komunikaci a marketing

14.30 - 14.45

Specifika komunikace franchisové sítě

  Ing. Barbora Štanglová, šéfredaktorka magazínu Vlastní firma FRANCHISING a portálu Franchising.cz
14.45 - 15.45 Panelová diskuse na téma Externí komunikace nejen franchisových systémů
  SUBWAY, Jan Petr, Senior Marketing Coordinator
  YVES ROCHER, Ing. Lucie Ellingerová, vedoucí marketingového oddělení
  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, Mgr. Petr Plocek, tiskový mluvčí
  Partners market, Richard Kouba, ředitel pobočkové sítě
  Epic Public Relations, Robert Hladil, Managing Partner
  Moderuje Ing. Martin Jonáš, franchisový poradce Ad-vise
15.45 - 16.00 Využití sociální sítě franchisového konceptu NATURHOUSE v praxi
  Ing. Jitka Hampejsová, Naturhouse
16.00 - 16.15

Online marketingové trendy ve franchisingu

  Jaroslav Malý za odborný portál o franchisingu a podnikání Top Franchising.cz
16.15 - 16.30

Moderní technologie v síťovém podnikání

 

Ing. Jan Brejcha, MBA, Australian Trade Commission

16.30 - 17.00

Závěr konference a networkingové setkání účastníků konference

Konferenci moderuje Ing. Martin Pivoda, člen správní rady ČAF

V rámci konference ČAF organizuje workshop na téma: Vyjednávání franchisové smlouvy (11,30 -13,00) pro max. 12 účastníků.

  • Obsah smlouvy a případná úskalí při jednání v praxi
  • Vyjednávání franchisové smlouvy modelového franchisového konceptu
  • Aktivní zapojení účastníků workshopu

Workshop vede Mgr. Martina Parusová Zímová, LL.M., advokátka Kocián Šolc Balaštík a JUDr. Halka Pohlová, advokátka Noerr

Cena za účast na worskhopu - Vyjednávání franchisové smlouvy je 500 Kč plus 21 % DPH, tj. celkem 605 Kč. Workshop je primárně určen pro účastníky konference. V rámci registrace na FF2015, prosíme uveďte do poznámky Váš zájem se workshopu zúčastnit. Potvrdíme Vám obratem volnou kapacitu. Děkujeme

Prezentace značky v místě konání konference:

Franchisové koncepty:

        

Poradci a advokáti:

         

Společnosti:

      

 

Registrace:

Přihlásit se můžete online na www.czech-franchise.cz, nebo na kontaktu organizátora konference. Zde na stránce, dole viz Registrace (pod logy partnerů).

Účastnický poplatek:

Konferenční poplatek za účastníka po celou dobu konání konference činí 2.300,- Kč bez DPH + 21% DPH, tj. celkem 2.783,- Kč.

Včasně registrovaní účastníci, tzv. „early birds“, ti kteří se přihlásí a zaplatí do 15. září 2015 získávají speciální cenu 1.955,- Kč bez DPH + 21% DPH, tj. celkem 2.366,- Kč.

Cena za účast na worskhopu - Vyjednávání franchisové smlouvy je 500 Kč plus 21 % DPH, tj. celkem 605 Kč. Workshop je primárně určen pro účastníky konference. V rámci registrace na FF2015, prosíme uveďte do poznámky Váš zájem se workshopu zúčastnit.

Konferenční vložné zahrnuje: publikaci Franchising v České republice (vydána 1/2015), konferenční materiály, stravování a občerstvení specifikované v programu konference. Konferenční vložné nezahrnuje: případné náklady na parkování či ubytování v hotelu.

Po přihlášení od nás dostanete potvrzení a následně prosíme o platbu na účet ČAF 4267217004/2700 UniCreditBank, jako variabilní symbol prosíme uvádějte vaše IČ. Daňový doklad obdržíte v den konání akce.

Storno podmínky:

Účastníci mohou zrušit registraci pouze písemně. Při zrušení registrace do 20. září 2015 se žádné storno poplatky neplatí,po tomto termínu bude účtován poplatek ve výši 25% ceny. Pokud dojde k oznámení neúčasti až v den před konáním konference a později, bude účtován storno poplatek ve výši 50 % ceny. 

Organizátor si vyhrazuje právo na změny v programu.

Organizátor konference:

Česká asociace franchisingu
Těšnov 5, Praha 1 110 00
Ing. Petra Ritschelová, výkonná ředitelka ČAF
Tel.: +420 728 948 479, +420 222 513 691
E-mail: caf@czech-franchise.cz

Hlavní partner konference:

Partneři konference:

  

Bronzoví partneři konference:

     

Mediální partneři konference: